Babilas
 
Alimenty

Sprawy alimentacyjne – Rybnik


Nasi adwokaci zajmują się także sprawami alimentacyjnymi. Definicję obowiązku alimentacyjnego odzwierciedla artykuł 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty dotyczą zapewniania środków utrzymania i/lub środków wychowania członkom rodziny, którzy nie mogą sami zaspokoić swoich potrzeb. Warto wiedzieć, że to nie osiągnięcie konkretnego wieku powoduje ustanie obowiązku alimentacyjnego, a możliwość zaspokojenia potrzeb osoby uprawnionej do pobierania alimentów. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny obejmuje rodziców wobec dzieci, obecnych i byłych współmałżonków, dzieci wobec rodziców oraz rodzeństwa. Najważniejszą sprawą w orzeczeniu o pobieraniu przez konkretną osobę alimentów jest zapewnienie jej środków materialnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

W przypadku dziecka, przesłanką do wdrożenia obowiązku alimentacyjnego jest niemożność jego samodzielnego utrzymania. Istnieje wiele czynników, od których zależna jest wysokość i zakres świadczeń alimentacyjnych. Są to między innymi: potrzeby uprawionego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dziecka. Zasady świadczeń alimentacyjnych ustalone są w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z nowelizacjami. Wniosek o przyznanie alimentów można złożyć w sądzie rejonowym, według miejsca zamieszkania powoda.

Adwokat w Rybniku – alimenty

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka świadczy pomoc w toku spraw o alimenty. Doskonale znamy wszystkie obowiązujące przepisy, co pozwala nam na ułatwienie klientowi przejścia przez proces sądowy i zapewnia sprawne działanie. Sporządzamy potrzebne w procesie pisma, prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy klientów przed sądem. Nie zawsze sprawa o ustalenie alimentów odbywa się jako część sprawy rozwodowej – są przypadki, kiedy prowadzimy taką sprawę odrębnie. Nasi adwokaci zajmują się ustalaniem wysokości alimentów, roszczeniami o podwyższenie ich kwoty, a także sprawami związanymi z prowadzeniem spraw dotyczących obniżenia alimentów. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Rybniku.