Babilas
 
Prawo rodzinne

Adwokat do spraw rodzinnych w Rybniku


Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Zajmują się wszystkimi aspektami prawa rodzinnego, w tym sprawami o separację czy o alimenty. Poniżej prezentujemy listę spraw, którymi zajmują się nasi adwokaci, czyli:

 • negocjacje przedrozwodowe;
 • podział majątku;
 • doradztwo w sprawie nabycia przez małżonków nieruchomości i ruchomości, które mają należeć do majątku wspólnego lub osobistego;
 • alimenty, ich obniżenie lub podwyższenie, a także ustalenie wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów;
 • wyłączenie, rozszerzenie bądź ograniczenie ustawowej wspólnoty majątkowej;
 • zmiana nazwiska;
 • sprawy o separację;
 • przysposobienia;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy majątku wspólnego i majątków osobistych małżonków;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności małżonków za długi;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • doradztwo w sprawach majątku dziecka małoletniego;
 • sądowy i pozasądowy podział majątku wspólnego;
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa i unieważnienie małżeństwa;
 • rozwód z uwzględnieniem kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej;
 • sprawy częstej konieczności dokonywania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu;
 • opiniowanie i sporządzanie umów, takich jak darowizna, renta, użyczenie i ustanowienie służebności osobistej mieszkania;
 • uzyskiwanie orzeczeń sądu, które stanowią o pozbawieniu drugiego małżonka samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
 • sprawy dotyczące wydania zgody zastępczej, jeśli nie udało się uzyskać porozumienia z drugim rodzicem w kwestiach takich, jak przykładowo zgoda na leczenie czy operację;
 • sprawy porwań rodzicielskich i związanych z uprowadzeniem dziecka;
 • sądowe i pozasądowe ustalanie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalanie nierównych udziałów w powstawaniu majątku wspólnego;
 • uzyskiwanie o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko według orzeczenia sądu opiekuńczego.