Babilas
 
uslugi

Kancelaria adwokacka – usługi


Kompleksowa pomoc prawna na miarę oczekiwań Klienta

Kancelaria adwokacka w Rybniku oferuje pomoc prawną i prowadzenie spraw sądowych w imieniu Klienta. Współpracujemy z Klientami z Katowic, Gliwic, Wodzisławia Śląskiego i innych śląskich miast.

Oferujemy usługi prawne w zakresie:

Prawa karnego

» reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych przed sądem, obrona oskarżonych
» sprawy o warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary
» sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie,
» wypadki komunikacyjne
» przygotowujemy i reprezentujemy na zlecenie Klienta: prywatne akty oskarżenia, apelację i kasację od wyroków oraz zażalenia na postanowienia sądu, opracowujemy także wnioski o wydanie wyroku łącznego i reprezentujemy Klienta w sądzie
» prowadzenie spraw karnych na etapie
postępowania przygotowawczego,
reprezentacja Klienta wobec oskarżycieli
(prokuratura, policja, inni) oraz na etapie
postępowania orzekającego i wykonawczego
(sądy i zakłady karne)

Prawa pracy

» prowadzimy negocjacje i procesy sądowe między pracownikami a pracodawcami
» zajmujemy się sądowym dochodzeniem odszkodowań dla pracowników od pracodawców z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
» dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy
» dyskryminacją w pracy
» sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury, świadczenie społeczne)

Prawa gospodarczego i handlowego

Zapewniamy pełną obsługę prawną firm spółek handlowych. Oferujemy m.in.
» wpisy do KRS
» postępowanie przed sądami gospodarczymi – tzw. sprawy gospodarcze
» opracowanie projektów umów spółek, zmiany w umowach, pomoc prawna przy zakładaniu spółek
» rejestracje spółek, ich łączenie i likwidacja
oraz działania w zakresie procesów naprawczych
i układowych spółek
» prowadzenie negocjacji gospodarczych
w sprawach spornych pomiędzy spółkami,
dochodzenie należności

puzle

Prawa rodzinnego

» sprawy rozwodowe, separacje, unieważnienia małżeństwa, podziały majątkowe, sprawy rodzinne, sprawy alimentacyjne
» sprawy dotyczące przysposobienia, ustalenia
ojcostwa, władzy rodzicielskiej, alimentów,
ustalenia kontaktów z dzieckiem
» usługi prawne w zakresie negocjacji i mediacji
» sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia

Prawa administracyjnego

» reprezentujemy Klientów w procesach przed sądami administracyjnymi
» opracowujemy pisma z zakresu postępowania administracyjnego, sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych
» opracowujemy pisma procesowe

Prawa cywilnego

» sprawy spadkowe i majątkowe (nabycie spadku,
podział spadku, testament, zachowek)
» ochrona dóbr osobistych, ochrona praw
konsumentów
» dochodzenie odszkodowań
» zabezpieczenie i egzekucja roszczeń
oraz wierzytelności finansowych
» obrót nieruchomościami (w tym sprawy
o odzyskanie utraconego majątku,
zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
ustanowienie i zniesienie służebności)