Babilas
 

Sprawy rozwodowe: Wodzisław Śląski | rozwód czy separacja

separacja

Czasami nasze małżeństwo niekoniecznie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli. W takim wypadku wiele par decyduje się na uregulowanie prawne tej sytuacji. Jednym z najbardziej znanych sposobów na zakończenie małżeństwa jest rozwód, jednak inną metodą rozwiązania tego problemu może być separacja.

Różnice między separacją a rozwodem

Mianem rozwodu określamy ostateczny rozpad małżeństwa, który został orzeczony przez sąd. Natomiast separacja bardzo często określana jest mianem „rozwodu nie do końca”, co zdaje się być dość trafnym sformułowaniem, ponieważ stan separacji jest zbliżony do rozwodu z tą różnicą, że małżeństwo nie zostało prawnie rozwiązane. Zatem jakie są faktyczne różnice między rozwodem a separacją?

Przede wszystkim wzięcie rozwodu daje byłym małżonkom możliwość wchodzenia w nowe związki małżeńskie. Separacja tego jednak nie przewiduje. Małżonkowie są nadal prawnie połączeni, a także zobowiązani do wzajemnej pomocy, o ile jest to wymagane przez względy słuszności. Do takiej pomocy zaliczamy zarówno pomoc materialną, jak i wsparcie psychiczne oraz w czasie choroby jednego z małżonków.

Kolejną dość istotną różnicą jest to, że w trakcie separacji nie można powrócić do swojego nazwiska rodowego – taka opcja możliwa jest jedynie w wypadku rozwodu. Inaczej sprawa wygląda również z alimentami, jakie płacone są na rzecz drugiej strony. Po rozwodzie tego typu świadczenia mogą być zarządzone na okres maksymalnie pięciu lat, natomiast w sytuacji, kiedy małżonkowie znajdują się w separacji – nie ma takich ograniczeń.

Bardzo ważną kwestią jest różnica w kosztach oraz czasie postępowania. Sprawy rozwodowe mogą trwać tygodniami (szczególnie w sytuacjach, kiedy jest to rozwód z orzeczeniem winy), w przeciwieństwie do separacji, która zazwyczaj jest uznawana po jednej rozprawie. Różne są także kwoty opłat sądowych: koszt rozwodu to przeważnie 600 złotych, tymczasem orzeczenie o separacji to wydatek rzędu 100 złotych.

Jednak najważniejszą różnicą jest fakt, że rozwód definitywnie kończy małżeństwo, natomiast separacja może zostać zniesiona przez sąd na wniosek małżonków. W następstwie tego ustają także wszystkie jej skutki.