Babilas
 

Jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem?

odcisk palca pod lupą

Popełnienie czynu zabronionego może mieć różny charakter, ale i przede wszystkim skutki. Wszystko zależy od tego, czy zostanie on zakwalifikowany jako przestępstwo, czy wykroczenie. Co je od siebie różni?

Czym różni się przestępstwo od wykroczenia?

Aby kompleksowo odpowiedzieć na powyższe pytanie, najzasadniej jest posiłkować się przepisami prawa. Zgodnie z brzmieniem Kodeksu karnego, przestępstwem jest czyn zabroniony pod groźbą kary, przy czym może to być zbrodnia lub występek. W pierwszym przypadku istnieje zagrożenie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Za występek grozi zaś:

  • grzywna powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych,
  • kara ograniczenia wolności przekraczająca miesiąc,
  • kara pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc.

Z kolei, według Kodeksu wykroczeń, wykroczenie jest czynem zabronionym pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Na tej podstawie jawi się podstawowa różnica. Ogólnie rzecz biorąc, występek jest czynem zabronionym o mniejszej społecznej szkodliwości, i występuje nawet, jeżeli jest ona znikoma. Inaczej jest zaś w przypadku przestępstwa. Aby dane zachowanie zostało za nie uznane, społeczna szkodliwość nie może być znikoma, a ponadto musi zostać wykazana wina sprawcy.

Jako adwokat z Rybnika doskonale wiem, że powyższe różnice mogą nie być tak oczywiste. W przypadku rozterki, czy dany czyn jest przestępstwem, czy wykroczeniem, najłatwiej jest sięgnąć do obowiązujących aktów prawnych. Przestępstwa wskazuje Kodeks karny, zaś wykroczenia Kodeks wykroczeń. W ich treści znajdują się podstawowe czyny zabronione, jednak niektóre wyszczególniono także w innych ustawach. Z tego względu najrozsądniej jest skorzystać z pomocy adwokata.