Babilas
 

Czym jest i jakie są skutki ograniczenia władzy rodzicielskiej?

władza rodzicielska

Bycie rodzicem to ogromna odpowiedzialność, a także szereg praw i obowiązków. Zdarza się jednak, że konieczne staje się ograniczenie władzy rodzicielskiej danego rodzica. Zobacz, co musisz wiedzieć na ten temat.

Czym jest władza rodzicielska i jej ograniczenie?

Władza rodzicielska przysługuje rodzicom od momentu narodzin potomka, aż do osiągnięcia przez niego 18 roku życia. Art. 95 §  1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazuje, że jest to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Ważne jest również sprawowanie pieczy w trosce o interes społeczny oraz dobro potomka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej to z kolei, innymi słowy, ograniczenie praw rodzicielskich. W praktyce oznacza to, że oboje lub jedno z rodziców nie może podejmować określonych decyzji dotyczących dziecka bez zgody sądu. Jako adwokat z Rybnika zauważam, że postępowania częściej odnoszą się jednego z rodzicieli.

W jaki sposób dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie praw rodzicielskich może mieć dwa rodzaje. Mowa tu o wniosku rodzica lub z urzędu. W drugim przypadku dzieje się to na skutek zawiadomienia sądu opiekuńczego przez inne organy, iż zachodzą ku temu przesłanki. Często jednak zdarza się, że taki wniosek składany jest przez jednego z rodzicieli po rozwodzie lub przez rażące zaniedbania ojca lub matki.

Należy mieć na uwadze, że decyzja zawsze zależy od sądu. Rolą wnioskodawcy jest jednak rzetelne uargumentowanie swoich twierdzeń. W związku z tym konieczne jest przygotowanie stosownego materiału dowodowego, w tym m.in. filmów, nagrań, rozmów, zeznań świadków i tym podobnych. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu.