Babilas
 

Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie rozwodowym?

podpisywany pozew rozwodowy

Decyzja o rozwodzie nie należy do najłatwiejszych. Jest to jednak dopiero pierwszy krok, który niesie za sobą szereg obowiązków. Podstawą jest oczywiście skonstruowanie pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód – co musi zawierać?

Jako że pozew o rozwód jest rodzajem pisma procesowego, musi spełniać tzw. ogólne warunki, które wyznacza art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. To zupełna podstawa, bez której nie można mówić o poprawności. W przypadku niezawarcia w piśmie elementów wskazanych we wspomnianym przepisie sąd wezwie stronę do usunięcia braków. Jeżeli nie zostanie to dokonane lub nastąpi po terminie, pozew wróci do strony bez wywoływania żadnych skutków.

Kluczowym elementem tego rodzaju pozwu jest wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego. Strona musi jednak dookreślić, czy żąda rozwodu bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, czy może z obu stron. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sąd jest zobowiązany do zbadania źródła winy. Oznacza to, że niezależnie od woli powoda wyrażonej w piśmie, przewodniczący i tak będzie dążył do ustalenia tej kwestii.

Jako adwokat od spraw rodzinnych z Rybnika, mogę śmiało stwierdzić, że najbardziej problematyczne dla stron, które nie korzystają z pomocy prawnika, jest wyrażenie swoich żądań co do spraw związanych z dziećmi. Niezbędne jest bowiem ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów. Równie kłopotliwy bywa podział majątku. Warto mieć na uwadze, że są to kwestie wymagające doświadczenia i wiedzy, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Co istotne, pozew o rozwód należy opłacić. Opłata ta jest stała i wynosi 600 złotych. Najważniejsze, aby wraz z pozwem złożyć dowód uiszczenia tej kwoty. Należy również pamiętać, aby do pisma dołączyć wszelkie niezbędne załączniki, na podstawie których zostało sporządzone.