Babilas
 

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

tajemnica adwokacka

Wybierasz się do adwokata, ale masz obawy, czy nie ujawni informacji, które mu przekażesz? Zobacz, czym jest tajemnica adwokacka.

Tajemnica adwokacka – jakich spraw dotyczy?

Najogólniej mówiąc, tajemnica adwokacka dotyczy niemal wszystkich spraw. Przepisy prawa wyznaczają zaś wyjątki, w których adwokat nie jest nią związany, toteż łatwiej wymienić sytuacje, w których przymus ten nie obowiązuje. Zgodnie z art. 6 Etyki adwokackiej, nie dotyczy to informacji:

  • udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • określonych w Ordynacji podatkowej.

Co grozi za złamanie tajemnicy adwokackiej?

Należy wyraźnie podkreślić, że zachowanie poufności co do wszelkich informacji powziętych w toku współpracy z klientem to obowiązek prawny, a nie dobra wola adwokata. Złamanie tajemnicy adwokackiej wiąże się z ryzykiem bardzo dotkliwych sankcji. Z jednej strony powstaje odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odszkodowawcza, z drugiej zaś zagrożenie karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Jakie znaczenie ma tajemnica adwokacka?

Jako adwokat z Rybnika mogę śmiało stwierdzić, że to zdecydowanie jeden z najważniejszych obowiązków przedstawicieli zawodu. Współpraca profesjonalnego pełnomocnika i klienta musi opierać się na zaufaniu. To fundament pomyślnego zakończenia sprawy. Gdyby klient zatajał informacje w obawie przed ich ujawnieniem, efektywna pomoc prawna byłaby wręcz niemożliwa.

Warto wspomnieć, że realizacja tajemnicy adwokackiej nie opiera się jedynie na zaniechaniu ujawniania jakichkolwiek informacji związanych ze sprawą. Adwokat musi podjąć również wszelkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć dokumentację oraz inne nośniki danych przed ich niepożądanym wykorzystaniem przez osoby trzecie.