Babilas
 

W jaki sposób z sukcesem złożyć odwołanie do sądu pracy?

porady prawne

Gdy zostałeś zwolniony z pracy i uważasz, że było to niesłuszne potraktowanie, możesz dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Przeczytaj, w jaki sposób poprawnie złożyć odwołanie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę, by poskutkowało przeważeniem sprawy na twoją korzyść. 

Czym jest odwołanie pracownika do sądu pracy?

Odwołanie do sądu pracy to rodzaj pozwu, który należy wystosować wraz z uzasadnieniem, jakich działań domagamy się od pracodawcy w kontekście wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik lub wynajęta przez niego kancelaria adwokacka ma na to działanie 21 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy. Bardzo istotne jest to, że wniesienie pozwu nie zmienia sytuacji danego pracownika i nawet jeśli wypowiedzenie jest niesłuszne, niesprawiedliwe i niezgodne z prawem, pozostaje ważne, a umowa o pracę wygaśnie w danym terminie. Określone odszkodowanie, czy nawet przywrócenie do pracy może dopiero zarządzić sąd pracy. 

W jaki sposób odwołać się do sądu pracy?

Koniecznie należy pamiętać, aby w odwołaniu do sądu pracy zawrzeć odpowiednie uzasadnienie swojego stanowiska. Co pracownik może zarzucić swojemu pracodawcy, gdy otrzyma wypowiedzenie? Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, można oznaczyć w pozwie nieuzasadnione działanie, bądź w pozostałych przypadkach naruszenie przepisów prawnych w kwestii wypowiadania umów. Następnie należy określić żądania, czyli uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie pieniężne, gdy nie chcemy już pracować u danego pracodawcy. O wysokości ewentualnego odszkodowania decyduje sąd, jednak w pozwie warto określić kwotę, której pracownik się domaga. Warto pamiętać, że o odszkodowanie mogą się ubiegać jedynie osoby zatrudnione na czas nieokreślony lub okres próbny.