Babilas
 

Dobry radca prawny: Czy można unieważnić testament notarialny

spotkanie adwokackie

Testament notarialny to jedna z najpewniejszych i najbezpieczniejszych form testamentu. Jest dokumentem urzędowym, spełniającym wszystkie niezbędne wymagania ustawowe. Czy jest zatem możliwe, aby unieważnić testament notarialny?

Czynności związane ze sporządzeniem testamentu notarialnego są szczegółowo określone w Kodeksie cywilnym. Kodeks zakłada również szczególne okoliczności podważenia treści testamentu. Aby testament był ważny, niezbędne jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Przygotowując ten dokument, notariusz zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących zasad sporządzania protokołu. Osoby biorące udział w tym procesie muszą rozumieć treści i znaczenie aktu, a także być świadome ważności oświadczenia woli. Akt poświadczenia woli jest dokumentem o określonej strukturze i musi zawierać wyznaczone przez Kodeks informacje. Forma tego dokumentu jest ściśle wyznaczona i dobry radca prawny powinien zabiegać o to, aby każdy element aktu został uwzględniony. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje niezachowanie formy aktu notarialnego i wskazuje, że dokument jest nieważny. Notariusz podczas czynności sporządzania testamentu jest zobowiązany do upewnienia się, że spadkodawca w chwili sporządzania aktu ma całkowitą zdolność do czynności prawnych.

Podważenie ważności testamentu

Nieważność aktu poświadczenia dziedziczenia może nastąpić, jeśli w stosunku do spadku został już wcześniej sporządzony aktu lub też wydane było postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Dodatkowo argumentami za stwierdzeniem nieważności mogą być następujące fakty:

  • podczas sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, iż podczas jego sporządzania nie były obecne wszystkie osoby, które zaliczane są do grona spadkobierców ustawowych, testamentowych lub osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne
  • istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone

Testament notarialny, tak samo, jak zwykłe testamenty, może zostać unieważniony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w związku z wadami oświadczenia woli spadkodawcy. Dodatkowo testament może zostać unieważniony, jeśli okaże się, iż został sporządzony pod wpływem błędu.