Babilas
 

Kancelaria adwokacka: Rybnik | sprawy dotyczące mobbingu

mobbing w pracy

Twoje kwalifikacje są publicznie podważane? Pracodawca nie szczędzi sobie nieprzyjemnych, kąśliwych uwag w Twoim kierunku? Czujesz się wykluczony z ekipy współpracowników? Bardzo możliwe, że stałeś się ofiarą mobbingu.

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o przykładach znęcania się nad pracownikiem w jego miejscu pracy. Mobbing może przybierać różne formy i być stosowany zarówno przez przełożonego, jak i współpracowników.

Czym jest mobbing?

Mobbingem określamy długotrwałe oraz systematyczne znęcanie się nad pracownikiem przez współpracujące z nim osoby albo pracodawcę. Mobbing może przyjmować różne formy, od wyeliminowania jednostki z grupy współpracowników, poprzez wyśmiewanie, ignorowanie pracownika, po nakładanie na niego zbyt dużej ilości obowiązków. Takie zachowanie może prowadzić nie tylko z rezygnacji z zajmowanego stanowiska, ale także do poważnych problemów zdrowotnych u osoby, nad którą znęcano.

Sam temat mobbingu nie jest w Polsce jeszcze dobrze znany, przez co bardzo często takie sprawy są po prostu lekceważone. Niestety w wielu przypadkach mobbing wciąż traktowany jest z przymrużeniem oka, co sprawia, że mobberzy czują się bezkarni. Zdarzają się także sytuacje odwrotne i niektóre sytuacje, które nie miały na celu upokorzenia pracownika, są źle odbierane i traktowane na wyrost, przez co uznawane za znęcanie.

Gdzie szukać pomocy?

Ofiary mobbingu mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej w celu otrzymania zadośćuczynienia finansowego. Postępowanie sądowe możliwe jest w sytuacji jeśli pracownik złożył rezygnację z pracy w trybie natychmiastowym (a za jej główny powód podał mobbing) oraz jeśli pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu. Osoba, która wnosi oskarżenie, jest zobowiązana do dostarczenia odpowiednich dowodów, którymi są korespondencja, stosowne dokumenty, zeznania współpracowników oraz nagrania rozmów. Bardzo ważne jest dostarczenie również właściwej dokumentacji medycznej, jeśli sprawa dotyczy rozstroju zdrowia mobbingowanego.

Wszystkim osobom, które padły ofiarą mobbingu, przypominamy, że mogą skorzystać z możliwości reprezentacji podczas rozpraw sądowych przez przedstawicieli z kancelarii adwokackiej.