Babilas
 

Blog

Trudny temat: ubezwłasnowolnienie

ubezwłasnowolnienie

Jedną z trudniejszych spraw prawa rodzinnego są kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia. Sam termin kojarzy się głównie z odebraniem danej osobie praw do decyzji o własnym życiu oraz posiadanym przez nią majątku. Dlatego zanim przejdziemy do analizy poszczególnych rodzajów ubezwłasnowolnienia uznawanego przez polskie prawo, warto przypomnieć sobie, co dokładnie oznacza ten termin. Ubezwłasnowolnienie jest działaniem, które ogranicza […]

czytaj więcej...

Kiedy należą się alimenty na dziecko?

alimenty na dziecko

Jeśli jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko, ma prawo ubiegać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Mianem alimentów określamy środki finansowe wypłacane przez osobę na rzecz innego członka rodziny, który wymaga pomocy materialnej. Na rodzicach ciąży obowiązek prawny, który ma na celu zapewnienie dziecku niezbędnych środków utrzymania do momentu, kiedy dziecko będzie w stanie […]

czytaj więcej...

Co zrobić, jeśli padasz ofiarą mobbingu w pracy?

mobbing w pracy

Twoje kwalifikacje są publicznie podważane? Pracodawca nie szczędzi sobie nieprzyjemnych, kąśliwych uwag w Twoim kierunku? Czujesz się wykluczony z ekipy współpracowników? Bardzo możliwe, że stałeś się ofiarą mobbingu. W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o przykładach znęcania się nad pracownikiem w jego miejscu pracy. Mobbing może przybierać różne formy i być stosowany zarówno przez […]

czytaj więcej...

Dobra osobiste

Mallet of justice!

Dobra osobiste to w prawodawstwie pojęcie rozległe. Dobra osobiste nie mają charakteru materialnego, mimo to jednak chronione są w sposób typowy dla dóbr materialnych. Obejmują najbliższą sferę człowieka i z tego tytułu podlegają ochronie prawnej. Kodeks cywilny (art. 23 KC – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93) […]

czytaj więcej...